Nieuws

RvS vandaag: kijk bij het bepalen van de parkeerbehoefte van een ruimtelijk plan niet naar het bestaande tekort aan parkeergelegenheid.

Bij de vraag of er in het ruimtelijk besluit wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen, hoef je alleen rekening te houden met de toename van de parkeerbehoefte door het realiseren van het bouwplan. Een reeds bestaand tekort mag je daarom links laten liggen.

In deze zaak was sprake van een ontheffing (in de zin van artikel 3.6 Wro) voor het gebruik van de woning als schoonheidssalon. Volgens het gemeentelijk parkeerbeleid waren hiervoor 2 parkeerplaatsen nodig. Het bouwplan voorziet zelfs in 3 parkeerplaatsen. Maar voor de woning waren al 2 parkeerplaatsen nodig. Te weinig dus… zou je zeggen.

Toch voorziet het bouwplan in voldoende parkeergelegenheid. Met het bestaande tekort hoef je immers geen rekening te houden. Dit is al eerder bepaald in ABRvS 14 december 2005, 200502035/1 en 200502104/1.

Bron: ABRvS 5 oktober 2011, 201102879/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag: kijk bij het bepalen van de parkeerbehoefte van een ruimtelijk plan niet naar het bestaande tekort aan parkeergelegenheid.