Nieuws

RvS vandaag: een project is niet aanbesteed. Is het dan zinvol om dit in beroep tegen een bestemmingsplan ter discussie te stellen?

Nee. Volgens het Nederlands nationaal recht is alleen de burgerlijke rechter en niet de bestuursrechter de aangewezen rechter om over de rechtmatigheid van het achterwege laten van een openbare aanbesteding een oordeel te vellen.

Het heeft dan ook geen zin om in de beroepsprocedure van het bestemmingsplan (je komt dan immers bij de bestuursrechter uit) te betogen dat het plan financieel-economisch niet uitvoerbaar is, omdat er is gehandeld met de Europese regelgeving op het gebied van aanbesteding.

In deze zaak verweerde de raad zich met het argument dat er geen aanbestedingsplicht was voor dit project en een samenwerkingsovereenkomst met een woningstichting maakte het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar.

Aangezien deze overeenkomst niet bij de burgerlijke rechter ter discussie werd gesteld en de overeenkomst er verder prima uitzag, was er dus sprake van een rechtsgeldige overeenkomst.

De Afdeling laat overigens nog in het midden of een aanbestedingsplicht op zichzelf in de weg staat aan de financieel-economische uitvoerbaarheid van het plan.

Bron: ABRvS 5 oktober 2011, 201104011/1/R3

Frank HabrakenRvS vandaag: een project is niet aanbesteed. Is het dan zinvol om dit in beroep tegen een bestemmingsplan ter discussie te stellen?