Nieuws

Kijk zelf goed of de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Een verkeerde beoordeling van een rechter kan voor jou zuur uitpakken

Wanneer in een ‘Crisis-en herstel-besluit’ de juiste spelregels voor een beroepschrift staan (artikel 11, lid 2 Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet), dan ben je ook zelf verantwoordelijk of je deze spelregels naleeft.

Zelfs wanneer je van een rechtbank een verkeerd bericht krijgt dat de Crisis- en herstelwet helemaal niet van toepassing is, pleit je dat in beroep niet vrij wanneer je op dit bericht afgaat.

Insteek Crisis- en herstelwet
‘Crisis- en herstelwet-projecten’ zijn urgent. Een pro forma beroepschrift is daarom uit den boze (artikel 1.6, lid 2 Chw). Een pro forma beroepschrift betekent al gauw een extra vertraging van plusminus 4 weken. Appellanten krijgen immers extra tijd om hun beroepschrift ‘inhoud’ te geven (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, p. 46 en 47). Hoewel aan een inhoudelijk beroepschrift ook geen hoge eisen worden gesteld, maar goed.

Praktijk is weerbarstig
Dat deze tijdwinst alleen niet altijd zo uitpakt als de wetgever voor ogen had, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Utrecht (4 mei 2011, BR 2011/122). In die zaak werd er toch een pro forma beroepschrift ingediend. Vervolgens ging de rechtbank er in eerste instantie vanuit dat de Crisis- en herstelwet niet van toepassing was. De rechtbank geeft de eisers daarom netjes 4 weken de tijd om hun beroepsgronden aan te vullen. En zo geschiedde.

Toch werd het beroep uiteindelijk niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank oordeelt dat de Crisis- en herstelwet toch van toepassing is en dat de beroepsgronden (dus) te laat zijn ingediend.

Ondanks de foutieve eerste inschatting van de rechtbank, vond de rechtbank dat de eisers niet waren benadeeld. Ook vond de rechtbank dat de eisers hadden kunnen weten dat een pro forma beroepschrift niet mogelijk was. B&W hadden immers duidelijk gemaakt op welke manier beroepsgronden konden worden ingediend.

Verder had de rechtbank na afloop van de beroepstermijn aan de eisers vertelt dat de Crisis- en herstelwet niet van toepassing was, zodat deze fout niet meer hersteld kon worden.

Al met al toch wel een beetje zuur voor de eisers natuurlijk!

Bron: Rechtbank Utrecht 4 mei 2011, BR 2011/122

Frank HabrakenKijk zelf goed of de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Een verkeerde beoordeling van een rechter kan voor jou zuur uitpakken