Nieuws

Moet je een vergund bouwplan altijd positief bestemmen?

Wanneer er voor een bouwwerk een bouwvergunning (met of zonder een vrijstelling) op tafel ligt, dan moet je deze als zodanig bestemmen. De rechtszekerheid geeft je daarin ook geen keuze (ABRvS 5 november 2008, 200707760/1).

Toch kun je hiervoor een uitzondering maken. Het bouwwerk valt dan onder het overgangsrecht. Dit mag wanneer:
• op basis van nieuwe inzichten het bouwwerk niet meer rijmt met een goede ruimtelijke ordening;
• het belang van de nieuwe bestemming zwaarder weegt dan het belang voor het behoud van het bouwwerk;
• en verder moet het duidelijk zijn dat het bouwwerk op korte termijn wordt verwijderd. Het overgangsrecht is immers bedoeld als overbrugging van een tijdelijke situatie.

Bron: ABRvS 28 september 2011, 201011105/1/T1/R4

Frank HabrakenMoet je een vergund bouwplan altijd positief bestemmen?