Nieuws

Een project is afhankelijk van subsidies. Welke rol spelen deze subsidies bij de vaststelling van een bestemmingsplan?

Een cruciale rol. Wanneer een plan afhankelijk is van een subsidie, dan moet deze subsidie zijn toegekend wanneer de raad het bestemmingsplan vaststelt. Ook moet er op dat moment geen twijfel bestaan of aan de voorwaarden van de subsidie wordt voldaan.

Lukt dit niet, dan is de financiële uitvoerbaarheid in het geding en sneuvelt het bestemmingsplan. Zelfs een subsidieaanvraag kan je bestemmingsplan dan niet meer redden (ABRvS 6 juni 2007, 200602776/1).

Maar ook als er enige tijd zit tussen de toekenning van de subsidie en het vaststellen van het bestemmingsplan, dan moet je aantonen dat je plan nog steeds gesubsidieerd wordt (ABRvS 25 mei 2011, BR 2011/119).

Pas wanneer de gemeente of de initiatiefnemer aantoont dat het plan ook wel zonder deze subsidie het levenslicht ziet, dan staat de financiële uitvoerbaarheid niet ter discussie (ABRvS 10 oktober 2007, 200601295/1).

Dan nog iets over de bewijslast: als je in beginsel in het plan hebt gemotiveerd dat een plan financieel uitvoerbaar is, dan rust op een appellant de bewijslast dat die motivering niet deugt.

Bron: ABRvS 1 juni 2011, BR 2011/132, noot (september 2011).

Frank HabrakenEen project is afhankelijk van subsidies. Welke rol spelen deze subsidies bij de vaststelling van een bestemmingsplan?