Nieuws

Staat de Wet ammoniak en veehouderij een bestemmingsplan voor een manege in de buurt van een ‘zeer kwetsbaar gebied’ in de weg?

Nee. In een binnenrijhal van een manege worden namelijk geen dieren gehouden.

Daarnaast wordt zo’n hal maar voor een beperkte tijd per dag gebruikt voor het beoefenen van de paardensport. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het africhten, trainen en berijden van paarden en pony’s.

Een binnenrijhal is dus geen ‘dierenverblijf’ in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij. In artikel 1 van die wet is immers bepaald dat een dierenverblijf een ‘al dan niet overdekte ruimte is waarbinnen dieren worden gehouden.’

Wanneer dit wel als een ‘dierenverblijf’ was aangemerkt, dan was de uitvoering van het bestreden bestemmingsplan niet reëel geweest.

Een groot deel van het bouwvlak voor de manege lag immers minder dan 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij. Dit is een voor verzuring gevoelig gebied (of delen daarvan) die liggen in de ecologische hoofdstructuur. En wanneer een dierenverblijf zo dicht binnen zo’n gebied ligt (binnen 250 meter dus), dan moet je een vergunning voor het oprichten van een veehouderij weigeren.

Maar goed, aangezien de rijhal in kwestie geen dierenverblijf is, staat de Wet ammoniak en veehouderij een positieve bestemming op die locatie niet in de weg.

Bron: ABRvS 29 september 2011, 200907569/1/R2

Frank HabrakenStaat de Wet ammoniak en veehouderij een bestemmingsplan voor een manege in de buurt van een ‘zeer kwetsbaar gebied’ in de weg?