Nieuws

RvS vandaag over planschade: moet je een wederopbouwplan betrekken bij je planvergelijking met het nieuwe bestemmingsplan?

Nee. Een wederopbouwplan mag je niet betrekken bij je planvergelijking met het nieuwe bestemmingsplan. De reden hiervoor is vrij simpel.

Een wederopbouwplan heeft de status van bestemmingsplan al verloren per 1 oktober 1992 (Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de Woningwet, Stb. 439). Je kunt dus geen vergelijking maken tussen het oude bestemmingsplan en het nieuwe bestemmingsplan.

De Afdeling verwijst hiervoor ook naar een uitspraak uit 2002. Ook toen werd al bepaald dat je met een planvergelijking voor planschade niks meer hebt aan een wederopbouwplan (ABRvS 16 oktober 2002, 200104842/1). Je moet dan maar terugvallen op het planologisch regime van de bouwverordening.

Bron: ABRvS 28 september 2011, 201100151/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag over planschade: moet je een wederopbouwplan betrekken bij je planvergelijking met het nieuwe bestemmingsplan?