Nieuws

RvS vandaag: een beperkt ‘deelnemersveld’ bij een uitblijvend besluit op een bouwaanvraag pakt ongunstig uit voor derden bij handhavingszaken.

Alleen de aanvrager zelf is belanghebbende bij het uitblijven van een besluit op de aanvraag (een besluit in de zin van artikel 6:2, onder b Awb). Anderen krijgen nee op hun rekest. Hun beroep wordt dus niet-ontvankelijk verklaard. De Afdeling verwijst hiervoor ook naar een eerdere uitspraak, namelijk ABRvS 13 juni 2001, AB 2001/295.

Dit kan echter voor derden ongunstig uitpakken bij handhavingszaken. Stel, een burger ervaart al 2 jaar overlast van een bedrijf en de bedrijfsactiviteiten zijn nog niet vergund. Al die tijd worden deze illegale activiteiten gedoogd. Een verzoek tot handhaving biedt de burger nauwelijks uitkomst, omdat er dan vaak concreet zicht op legalisatie bestaat (mits is voldaan aan de criteria hiervan natuurlijk).

Maar de burger wil natuurlijk een keer weten waar hij aan toe is. Wordt die vergunning nu verleend of niet? Maar de Afdeling wil hem daarin dus niet (sinds 2001) tegemoetkomen. De burger zal dus toch een sanctiebesluit moeten vragen.

De weigering van dit handhavingsverzoek zal in eerste instantie wel overeind blijven, maar dit houdt natuurlijk wel een keer op. Het concrete zicht op legalisatie is dan ook niet zo concreet meer. Het geduld van de rechter raakt een keer op.

Bron: onder meer ABRvS 28 september 2011, 201103777/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag: een beperkt ‘deelnemersveld’ bij een uitblijvend besluit op een bouwaanvraag pakt ongunstig uit voor derden bij handhavingszaken.