Nieuws

RvS vandaag: hoe moet je nu netjes omgaan met zienswijzen die te vroeg zijn ingediend?

Wanneer je een zienswijze op je bureau krijgt die te vroeg is ingediend, verstuur dan zo snel mogelijk een brief met de volgende inhoud:
• Geef aan dat deze zienswijze niet wordt meegenomen bij de beoordeling van het besluit.
• En geef ook aan dat (met een publicatie) nog bekend wordt gemaakt wanneer er wél zienswijzen kunnen worden ingediend.

In deze zaak had de rechtbank een beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat de appellant verweten kon worden dat hij geen zienswijze had ingebracht (artikel 6:13 Awb).

De appellant had echter wel een zienswijze ingediend, maar veel te vroeg. Namelijk voordat de zienswijzenperiode was begonnen.

Ook kon hij niet in de veronderstelling zijn geweest dat hij al een zienswijze kon indienen, simpelweg omdat de kennisgeving van de zienswijzenperiode pas een half jaar later werd gepubliceerd.

Toen de zienswijzenperiode al een tijdje was verstreken, diende de appellant alsnog (voor de 2e keer) een zienswijze in. Te laat natuurlijk en hier was ook geen excuus voor.

Het betrokken bestuursorgaan had netjes een week na ontvangst van de te vroeg ingediende zienswijze een brief verstuurt met de eerdergenoemde inhoud.

Gelet op deze nette handelwijze van het bestuur, stonden de beroepsgronden van appellant buitenspel.

Bron: ABRvS 28 september 2011, 201100890/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag: hoe moet je nu netjes omgaan met zienswijzen die te vroeg zijn ingediend?