Nieuws

RvS vandaag. Een opmerkelijke beroepsgrond: ‘Met de toegangscontrole bij de rechtbank is de openbaarheid van een zitting in het geding!’

Deze zeer opmerkelijke beroepsgrond kwam vandaag terug in een hoger beroepszaak. De appellant was van mening dat vanwege de toegangscontrole bij de rechtbank, de zitting bij die rechtbank niet openbaar is geweest.

‘Verklaar de uitspraak dan ook nietig!’ Aldus de appellant en verwees hiervoor naar artikel 4, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, waar is bepaald dat – uitzonderingen daargelaten – zittingen inderdaad openbaar moeten zijn. Zo niet, dan zijn ze nietig.

De Afdeling veegt deze opvallende beroepsgrond terecht van tafel. De toegangscontrole is gericht op de veiligheid in de rechtbank en niks anders. Deze controle leidt er natuurlijk niet toe dat een zitting niet openbaar is.

Als iedereen gewoon op tijd komt, dan is een ieder bij de zitting ook van harte welkom (ook al moet je even door het detectiepoortje).

Bron: ABRvS 28 september 2011, 201100890/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag. Een opmerkelijke beroepsgrond: ‘Met de toegangscontrole bij de rechtbank is de openbaarheid van een zitting in het geding!’