Nieuws

Belangrijke uitspraak voor burgers hoe de RvS de relativiteitseis gebruikt bij wetten die een algemeen belang beschermen!

Als je dicht in de buurt van een Natura 2000-gebied woont, dan heb je belang bij het behoud van een goede kwaliteit van je leefomgeving, waarvan het natuurgebied deel uitmaakt.

In dat geval zijn jouw belangen ‘verweven’ met de belangen die de Natuurbeschermingswet (1998) beoogt te beschermen.

Kortom, het relativiteitsvereiste (artikel 1.9) van de Crisis- en herstelwet kan jouw individuele belangen onder omstandigheden niet buiten spel zetten, ook al is er sprake van een wet die een algemeen belang beoogt te beschermen.

In deze zaak gaat het toevallig over het algemeen belang van natuur en landschap, maar dezelfde discussie kan ook spelen bij regeltjes die waterkwaliteit of luchtkwaliteit beschermen.

Deze uitleg zou je dus ook kunnen hanteren voor het belang van jouw gezondheid of jouw veiligheid. Deze belangen kunnen immers ook ‘verweven’ zijn met regels die (eigenlijk) een algemeen belang beschermen.

Blijft overeind dat er genoeg voer overblijft voor discussie. Wanneer woon je immers ‘niet meer in de buurt van een Natura 2000-gebied’ en zijn jouw belangen in dat geval ‘niet meer verweven’ met de algemene belangen van de Natuurbeschermingswet?

Als je je recht dus wil halen, toon dan aan dat jouw individuele belangen verweven zijn met de algemene belangen van de betrokken wetgeving.

Lukt je dat niet, dan zul je dit over de band van de ‘algemene belangenbehartigers’ (artikel 1:2, lid 3 Awb) moeten spelen.

Bron: ABRvS 13 juli 2011, TBR 2011/152, noot (september 2011)

Frank HabrakenBelangrijke uitspraak voor burgers hoe de RvS de relativiteitseis gebruikt bij wetten die een algemeen belang beschermen!