Nieuws

Wat moet je doen als je buurman groen licht krijgt voor een bouwplan die zeker ‘catastrofale’ gevolgen heeft voor jouw huis?

In de pen klimmen en beroep aantekenen! Laat de ‘boel’ dan ook meteen schorsen door de voorzieningenrechter.

Wanneer het immers klip en klaar is, dat de uitvoering van het bouwplan leidt tot schade in de omgeving, dan hadden B&W dit natuurlijk bij de belangenafweging van de vrijstelling (tegenwoordig een ‘Wabo-projectbesluit’) moeten meewegen (dit was al bepaald in ABRvS 11 november 2009, 200900811/1/H1).

Maar de vergunninghouder is toch aansprakelijk wanneer er door de bouw schade in de omgeving ontstaat?

Dat kan wel zijn, maar B&W mogen hun verantwoordelijkheid niet simpelweg afschuiven naar de vergunninghouder.
Tip: onderbouw je beroepschrift (en verzoek om voorlopige voorziening) met een vernietigend rapport van (bijvoorbeeld) een constructeur en maak aannemelijk dat de vergunde bouwwerkzaamheden tot een hoop ellende zullen leiden.

Voor de andere kant van de tafel: als je dus namens B&W dit besluit voorbereid, kijk dan niet alleen welke gevolgen het uiteindelijk gerealiseerde bouwplan voor de omgeving heeft. De impact van de uitvoering van dit bouwplan kan ook een niet te onderschatten belang zijn bij je belangenafweging.

Bron: gisteren uitgesproken door Vz. ABRvS 23 september 2011, 201109343/2/H1

Frank HabrakenWat moet je doen als je buurman groen licht krijgt voor een bouwplan die zeker ‘catastrofale’ gevolgen heeft voor jouw huis?