Nieuws

RvS vandaag: welke feiten of inzichten kunnen leiden dat een monumentenstatus wel de langste tijd heeft gehad?

Bij de beoordeling van een verzoek om een monument van het monumentenregister af te voeren (artikel 8, eerste lid Monumentenwet 1988), is het van belang of een pand nog steeds als een monument in de zin van de Monumentenwet 1988 kan worden aangemerkt (ABRvS 17 februari 2010, 200903895/1).

Met andere woorden: voldoet een monument nog aan de definitie: ‘Alle vóór tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde’ (artikel 1 onder b, onderdeel 1 Monumentenwet 1988)?

Een monument ziet met een aanwijzingsbesluit (artikel 3 Monumentenwet 1988) als zodanig het levenslicht. Wanneer dit besluit eenmaal onherroepelijk is (formele rechtskracht), dan kan dit aanwijzingsbesluit en de motieven van dit besluit bij een ‘afvoeringsbesluit’ van het monument niet opnieuw volledig ter discussie staan.

Wel mogen de motieven die hebben geleid tot de aanwijzing als rijksmonument tot op zekere hoogte ‘herbeoordeeld’ worden. Bij deze beoordeling kunnen alleen nieuwe feiten of gewijzigde inzichten over de cultuurhistorische en/of architectuurhistorische waarden van het monument leiden tot de conclusie dat het pand geen rijksmonument meer is.

Dat het aanwijzingsbesluit destijds was gebaseerd op ‘gebakken lucht’ (beetje gechargeerd) en dit toen ook bekend was, maakt dat dit natuurlijk geen nieuw feit is.

Het gevolg van dit alles in deze zaak was dat het monument in kwestie (Sankt Ludwig in Vlodrop) dus een monument blijft.

Bron: ABRvS 21 september 2011, 201101572/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag: welke feiten of inzichten kunnen leiden dat een monumentenstatus wel de langste tijd heeft gehad?