Nieuws

RvS vandaag: een alternatievenonderzoek is bij ‘Wabo-projectbesluiten’ niet aan de orde.

Wanneer er een (Wabo)projectbesluit wordt aangevraagd, dan hoef je geen onderzoek te doen naar alternatieve locaties voor dit project (anders dan bij planMER-plichtige bestemmingsplannen).

Als een project op zichzelf akkoord is, dan zul je van goede huize moeten komen om dit af te wijzen. Er moet immers bij voorbaat al duidelijk zijn dat er alternatieve locaties zijn waarmee hetzelfde resultaat voor het project wordt gehaald. En die locaties moeten dan ook nog eens veel minder weerstand oproepen bij (bijvoorbeeld) omwonenden (ABRvS 14 februari 2007, 200603372/1).

Niet onbelangrijk: de bewijslast voor betere alternatieve locaties rust bij de bezwaarmaker! Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt immers al (als het goed is) waarom er voor de aangevraagde locatie is gekozen.

Bron: ABRvS 21 september 2011, 201100185/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag: een alternatievenonderzoek is bij ‘Wabo-projectbesluiten’ niet aan de orde.