Nieuws

RvS vandaag: een ‘lelijk’ gebouw! Aldus de welstandscommissie. B&W negeren dit advies. Maar wanneer mogen B&W dit?

Nou, in ieder geval mogen zij dit bij maatschappelijke, milieuhygiënische en economische belangen (ABRvS 9 januari 2008, 200703534).
Wanneer je (bijvoorbeeld) aantoont, dat een ‘lelijk’ noodlokaal om budgettaire redenen het maximaal haalbare bouwplan is, dan zit je goed. Ook al heeft de welstandscommissie geadviseerd dat het noodlokaal in strijd is met redelijke eisen van welstand (Voorzieningenrechter rechtbank Haarlem 26 juli 2011, LJN BR4434).

Verder doen belangen vanuit verkeersveiligheid en sociale veiligheid het ook vrij aardig bij de rechter.

Dat B&W van een negatief welstandsadvies mogen afwijken, is onder de Woningwet (artikel 44, eerste lid, onder d) al door onze hoogste bestuursrechter bevestigd (ABRvS 14 maart 2007, 200604727/1). En dan hoeft de discussie dus echt niet te gaan over de vraag of er een ‘lelijk’ gebouw staat of niet. Andere belangen zijn dan doorslaggevend.

Ook de huidige wetgeving voorziet in deze bevoegdheid van B&W (artikel 2.10, eerste lid onder d Wabo).

Bron: ABRvS 21 september 2011, 201011051/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag: een ‘lelijk’ gebouw! Aldus de welstandscommissie. B&W negeren dit advies. Maar wanneer mogen B&W dit?