Nieuws

Welke gevolgen heeft een vernietiging van een bestemmingsplan voor een exploitatieplan? En andersom?

• Wanneer het gehele bestemmingsplan sneuvelt, dan sneuvelt ook het exploitatieplan. De beoogde woningbouw gaat niet door. Waarom zou je dan nog kosten verhalen?

• Ook een gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan zal meestal leiden tot vernietiging van het gehele exploitatieplan. Een deel van het kostenverhaal valt immers weg. Dit betekent een andere verdeelsleutel voor het toerekenen van kosten. Daarmee komt de financiële uitvoerbaarheid in het geding (ABRvS 30 juni 2010, BR 2010/67).

• Wanneer het exploitatieplan wordt getorpedeerd, dan hoeft dit echter geen gevolgen te hebben voor het bestemmingsplan. Bouw- of aanlegvergunningen moeten immers worden aangehouden wanneer het betrokken exploitatieplan nog niet onherroepelijk is (art. 3.5 Wabo in samenhang met art. 2.1, lid 1, onderdeel a en b Wabo). Deze aanhoudingsplicht geldt zowel voor een gedeeltelijk vernietigd exploitatieplan als een geheel vernietigd exploitatieplan (ABRvS 9 februari 2009, BR 2011/87 en onlangs nog een keer bevestigd in ABRvS 1 juni 2011, 200905555/1/R1 en 200906452/1/R1).

Wanneer het exploitatieplan is gesneuveld en (een deel van) het bestemmingsplan heeft het beroep overleefd, dan moet je óf een nieuw exploitatieplan vaststellen óf besluiten geen exploitatieplan vast te stellen (omdat bijvoorbeeld alle gronden inmiddels in bezit zijn van de gemeente).

Bron: onder meer ABRvS 30 maart 2011, BR 2011/101, noot (juli 2011)

Frank HabrakenWelke gevolgen heeft een vernietiging van een bestemmingsplan voor een exploitatieplan? En andersom?