Nieuws

Beloofd is beloofd! Wanneer mag je nu echt vertrouwen op een principetoezegging voor planologische medewerking?

– Wanneer je een schriftelijke toezegging van B&W hebt. Maar dat is niet voldoende!
– Ook moeten er in deze brief geen planologische voorbehouden worden gemaakt.
– Er is geen ‘beperkte’ planologische toets uitgevoerd.
– Wanneer B&W aangeeft dat er een formeel verzoek moet worden ingediend, dan schept dit ook vertrouwen.
– Er zijn geen gefundeerde, gewijzigde planologische inzichten of bezwaren van derden.

In ‘spiegelbeeld’: hou hier dus rekening mee wanneer je namens B&W een principetoezegging schrijft. Het is altijd slim als je in ieder geval een planologisch voorbehoud maakt. Je weet immers niet wanneer de initiatiefnemer zijn formeel verzoek indient. In de tussentijd kan de ‘ruimtelijke’ wereld er heel anders uitzien.

O, nog 1 ding. Het gebruiken van de woorden ‘in principe hebben B&W geen overwegende bezwaren tegen het bouwplan’ geeft je geen vrijbrief om het formele verzoek alsnog af te wijzen. Je zult dan toch goed gemotiveerd moeten uitleggen waarom je nu ineens het bouwplan niet ziet zitten.

Bron: onder meer ABRvS 15 juni 2011, TBR 2011/138, noot

Frank HabrakenBeloofd is beloofd! Wanneer mag je nu echt vertrouwen op een principetoezegging voor planologische medewerking?