Nieuws

Welke twee cruciale vraagstukken van een planMER worden opgelost met het maximale ‘speelveld’ van een bestemmingsplan?

1. Rust er op je project überhaupt een planMER-plicht?
Voor het antwoord op deze vraag moet je uitgaan van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dit betekent dus inclusief de wijzigingsbevoegdheden (ABRvS 17 augustus 2011, 201001918/1/M3).

2. Wat is de inhoud van de planMER? Welke milieugevolgen moeten worden beschreven?
Ook hier moet je kijken wat het bestemmingsplan theoretisch maximaal mogelijk maakt. Zo kan het zijn dat er al een project-MER en een milieuvergunning is verleend voor één bouwlaag voor een varkensstal. Maar wanneer het bestemmingsplan meerdere bouwlagen toestaat, dan is het ‘speelveld’ van het bestemmingsplan doorslaggevend. Het bestemmingsplan is immers ‘kaderstellend’ voor toekomstige project-MER-plichtige uitbreidingen (ABRvS 9 september 2009, JM 2009/141).

Probeer deze fout ook niet recht te praten met het verweer dat de milieuregelgeving meerdere bouwlagen in de weg staat. Dat is helemaal niet interessant. Met nieuwe technieken kun je immers alsnog de uitbreiding met meerdere bouwlagen ‘milieuregeltjes-proof’ maken.

Mocht je een planMER hebben uitgevoerd voor een stal met één bouwlaag, terwijl het bestemmingsplan toch echt meerdere bouwlagen toestaat, dan wil de Afdeling je nog wel eens te hulp schieten.

Het bestemmingsplan wordt dan door deze bestuursrechter ‘verkleind’ tot die ene bouwlaag (met artikel 8:72, vierde lid, onder c Awb). Zo gaat de planMER wél uit van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. Belangen van derden zullen ook niet zo snel een rol meespelen, simpelweg omdat de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan juist worden ingeperkt.

Bron: zie de bovenstaande rechtsbronnen.

Frank HabrakenWelke twee cruciale vraagstukken van een planMER worden opgelost met het maximale ‘speelveld’ van een bestemmingsplan?