Nieuws

Belangrijke uitspraak voor paramotorvliegers! Flora/fauna belangen komen voor ontheffingen Wet luchtvaart uit de lucht vallen:

Het speelveld van de Wet luchtvaart voor ontheffingen (in de zin van artikel 8a.51, eerste lid Wet luchtvaart) om buiten een regulier vliegveld te landen lijkt beperkter te zijn dan sommige provincies zouden willen. Zo worden voor deze ontheffingen soms beleidsregels opgesteld, die bepalen dat de belangen van flora en fauna moeten worden afgewogen.

Maar de rechter vindt dit eigenlijk te ver gaan. De belangen van de flora en fauna krijgen binnen het kader van de Wet luchtvaart een te belangrijke rol van betekenis.

Dat is alleen anders als het vooraf duidelijk is dat de aangevraagde activiteit niet strookt met de Flora- en faunawet. In dat geval kan deze wet wel bij de afweging van een ontheffing van de Wet luchtvaart worden betrokken.

Dit standpunt van de rechter is goed te verklaren met het specialiteitsbeginsel. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bij deze ontheffingen van de Wet luchtvaart alleen die belangen een rol mag laten spelen die voor deze bevoegdheid van belang zijn, namelijk de veiligheid van het luchtverkeer.

Ook de Flora- en faunawet gaat hand in hand met het specialiteitsbeginsel. In deze wet krijgen de belangen van de flora en fauna ook een aparte bescherming.

Nu lijkt het er op dat sommige provinciale beleidsregels deze flora en fauna belangen betrekken bij een belangenafweging die eigenlijk beperkt moet zijn tot de veiligheid van het luchtverkeer. Dat gaat dus te ver. Ook vindt de rechter het daarom niet nodig dat de aanvrager (bijvoorbeeld een vliegschool) met een rapportage van een erkend adviesbureau aantoont dat aan de Flora- en faunawet wordt voldaan.

Wanneer het ‘spel’ zuiver wordt gespeeld, dan moet de paramotorvlieger (of MLA-vlieger) zelf nagaan of hij niet in strijd handelt met de Flora- en faunawet. Ook al heeft hij een ontheffing in de zin van de Wet luchtvaart.

Bron: Voorzieningenrechter rechtbank Utrecht, 30 maart 2011, LJN BP9847, JM 2011/96, noot

Frank HabrakenBelangrijke uitspraak voor paramotorvliegers! Flora/fauna belangen komen voor ontheffingen Wet luchtvaart uit de lucht vallen: