Nieuws

RvS vandaag: met alle seinen op groen bij de voorwaarden van een wijzigingsbevoegdheid heb je de buit nog niet binnen.

Als je initiatief voldoet aan de voorwaarden van een wijzigingsbevoegdheid, dan heb je nog geen recht op wijziging van de bestemming.

De naam van dit ruimtelijk instrument zegt het al immers: een (wijzigings)bevoegdheid. B&W moeten altijd een ‘goede ruimtelijke ordening’ en de betrokken belangen in de gaten blijven houden.

In deze zaak voldeed het initiatief volledig aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid om een bouwblok op te nemen binnen een agrarische bestemming. Een nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf was kat in ‘t bakkie.

B&W waren echter voorzichtig met het toekennen van zo’n bouwblok. De tijden waren veranderd. Het college wilde wildgroei aan nieuwe agrarische bouwblokken voorkomen, terwijl bestaande bouwblokken ‘leeg staan’.

In een herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied” was deze wijzigingsbevoegdheid ook al niet meer opgenomen.

Hierbij speelde ook mee dat een ‘nieuwe’ bedrijfswoning in een agrarisch ontwikkelingsgebied andere agrarische initiatieven kan frustreren.

De wijzigingsbevoegdheid was terecht afgewezen.

Bron: ABRvS 14 september 2011, 201103829/1/R2

Frank HabrakenRvS vandaag: met alle seinen op groen bij de voorwaarden van een wijzigingsbevoegdheid heb je de buit nog niet binnen.