Nieuws

RvS vandaag: zo kom je niet van een koude kermis thuis als je een parkeerterrein ook wil bestemmen voor een kermis.

Wanneer je alle dorpsactiviteiten, zoals een kermis, op hét centrale parkeerterrein in het dorp wil laten plaatsvinden, kijk dan ook welke impact dit op de woonbuurt kan hebben. Doe je dat niet, dan zal de Afdeling een streep zetten door deze kermis.

Als je in het bestemmingsplan zegt dat je dit parkeerterrein ook voor evenementen mag gebruiken, dan moet je ook het aantal, de duur en het soort evenementen regelen. Deze aspecten zijn immers ruimtelijk relevant.

Sussende woorden in de toelichting van het bestemmingsplan zijn echt niet voldoende.

De Afdeling heeft al eerder dit jaar een soortgelijke uitspraak gedaan (ABRvS 16 februari 2011, TBR 2011/99, noot).

Bron: ABRvS 14 september 2011, 201102603/1/R2

Frank HabrakenRvS vandaag: zo kom je niet van een koude kermis thuis als je een parkeerterrein ook wil bestemmen voor een kermis.