Nieuws

RvS vandaag: een anterieure overeenkomst hoef je niet met een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Deze overeenkomst is immers geen stuk die op een ontwerpplan betrekking heeft (in de zin van artikel 3:11 Awb).

Dit standpunt van de Afdeling was ook al op 30 maart jl. (201007248/1/R1) uitgesproken.

Bron: ABRvS 14 september 2011, 201011471/1/R1

Frank HabrakenRvS vandaag: een anterieure overeenkomst hoef je niet met een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen.