Nieuws

RvS vandaag: kan ik de gemeente dwingen om een weg te onderhouden?

Ja, dat kan. Maar niet via de bestuursrechter. De onderhoudsplicht van de gemeente voor wegen is geregeld in de artikelen 15 en 16 van de Wegenwet. Alleen deze artikelen bieden geen grondslag om handhavend met bestuursdwang (artikel 125 Gemeentewet) op te treden.

Het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:174, tweede lid) voorziet hier immers al in. Met dit artikel in de hand kun je een gemeente aansprakelijk stellen voor openbare wegen die slecht onderhouden zijn. Je moet dan alleen wel naar de burgerlijke rechter stappen.

Bron: ABRvS 14 september 2011,
201012004/1/H3

Frank HabrakenRvS vandaag: kan ik de gemeente dwingen om een weg te onderhouden?