Nieuws

Dé belangrijkste spelregel voor je onderzoek naar de gevolgen van een bestemmingsplan voor Natura 2000

Bij je onderzoek of het bestemmingsplan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden, moet je uitgaan wat je bestemmingsplan maximaal toestaat.

Betrek hier ook de wijzigingsbevoegdheden bij. Wanneer je immers een wijzigingsbevoegdheid opneemt, dan zeg je dat deze nieuwe bestemming als een gegeven mag worden beschouwd (ABRvS 5 juli 2006, Gst. 2006/166 en ABRvS 16 maart 2011, BR 2011/100).

Wat uiteindelijk de (bouw)wens van de agrariër is, speelt in het bestemmingsplan geen enkele rol.

Dat alles geldt zeker wanneer je in de wijzigingsbevoegdheid de maximale grootte van de bouwvlakken, het gebruik als intensieve veehouderij en de diersoorten benoemt. Je moet dan ook de gevolgen voor de natuurgebieden op tafel kunnen leggen.

Doe je dit niet, dan heb je een probleem. De vaststelling van de betrokken plandelen is dan in strijd met de Natuurbeschermingswet (artikel 19j Nbw 1998).

Bron: ABRvS 7 september 2011, 200907076/1/R3

Frank HabrakenDé belangrijkste spelregel voor je onderzoek naar de gevolgen van een bestemmingsplan voor Natura 2000