Nieuws

Tip: het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ bestemmingsplan maken dezelfde planMER-plichtige activiteit mogelijk = 2x een planMER?

Dat ligt er aan. Stel, je ‘oude’ bestemmingsplan voorziet in een planMER-plichtige activiteit. Alleen deze mogelijkheid is feitelijk nog steeds niet ingevuld. Wanneer je dan een nieuw bestemmingsplan maakt met dezelfde mogelijkheden, dan zul je toch opnieuw een planMER moeten opstellen.

Bron: ABRvS 7 september 2011, 200907076/1/R3

Frank HabrakenTip: het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ bestemmingsplan maken dezelfde planMER-plichtige activiteit mogelijk = 2x een planMER?