Nieuws

RvS vandaag: een Houdini-ontsnapping voor een slecht onderbouwd bestemmingsplan. Hoe werkt deze ‘tovertruc’?

Ook een distributieplanologisch onderzoek moet uitgaan van de maximale mogelijkheden van een bestemmingsplan.

Als je in een bestemmingsplan voor Karwei een maximale bouwhoogte van 20 meter toestaat, dan is het aannemelijk dat er meer dan één bouwlaag mogelijk is. Wanneer je distributieplanologisch onderzoek (dpo) echter uitgaat van één bouwlaag, dan heb je een probleem. Je kunt het dpo dan niet gebruiken als onderbouwing voor het bestemmingsplan.

Toch schorst de Voorzitter het bestemmingsplan niet. Er ligt nu een ontwerpbouwplan van één bouwlaag. Dit komt dan wel overeen met het dpo. Dit is tijdens de zitting ook nog eens door de initiatiefnemer gezegd.

De Voorzitter waarschuwt de raad wel, dat wanneer er tijdens het beroep toch een aanvraag wordt ingediend voor een bouwmarkt van meer dan één bouwlaag, de raad Praxis meteen een seintje moet geven. Praxis kan dan een nieuwe poging wagen om het bestemmingsplan te laten schorsen.
Kortom, een ware Houdini-ontsnapping. De Voorzitter wijst het verzoek om voorlopige voorziening (alsnog) af.

Je vraagt je wel af of deze ‘tovertruc’ ook in de bodemprocedure kan worden toegepast…

Bron: Voorzitter ABRvS 5 september 2011,
201107090/2/R2

Frank HabrakenRvS vandaag: een Houdini-ontsnapping voor een slecht onderbouwd bestemmingsplan. Hoe werkt deze ‘tovertruc’?