Nieuws

RvS vandaag: Een deadline van 3 dagen op een handhavingsverzoek is zonder motivatie niet redelijk.

In het geding is de bouw van een kolengestookte elektriciteitscentrale in de Eemshaven. Een paar dagen geleden is de Natuurbeschermingswet vernietigd (ABRvS 24 augustus 200900425/1/R2 en 200902744/1/R2). Maar de bouwwerkzaamheden worden door RWE niet gestaakt. Greenpeace verzocht GS daarom te handhaven.

Alleen wanneer je GS dan het spreekwoordelijke mes op de keel zet met 3 dagen, dan moet je wel motiveren waarom die 3 dagen acceptabel zijn in plaats van de redelijke termijn van 8 weken (art. 4:13 Awb).

De bouwwerkzaamheden kunnen ook geen effecten hebben op de zeezoogdieren. RWE beloofde immers geen werkzaamheden aan de koelwateruitlaat of heiwerkzaamheden uit te voeren totdat GS een besluit zou nemen.

Greenpeace had ook verzuimd om GS in gebreke te stellen voordat een ‘beroep’ werd gedaan op de Raad van State (art. 6:12, tweede lid, onder b Awb). Ook hiervoor ontbrak een motivatie.

Bron: ABRvS 2 september 2011, 201109486/2/R2

Frank HabrakenRvS vandaag: Een deadline van 3 dagen op een handhavingsverzoek is zonder motivatie niet redelijk.