Nieuws

RvS vandaag: je besluit is vernietigd. Welke procedure moet je nieuwe besluit dan volgen?

Wanneer een besluit door de rechter wordt vernietigd, dan kun je (in beginsel) kiezen voor een tweetal procedurele routes:
A. Of je valt met het nieuwe besluit terug op de procedure die het vernietigde besluit heeft doorlopen. De mogelijkheid van het indienen van zienswijzen kan dan bijvoorbeeld achterwege blijven.
B. Of je doorloopt de gehele procedure van afdeling 3.4 Awb opnieuw. Dus een ontwerp-besluit, terinzagelegging, zienswijzen etc.

Je hoeft overigens helemaal niet te kiezen, wanneer de rechter het besluit wel vernietigd, maar de rechtsgevolgen in stand laat. Je bent dan immers klaar, omdat er in dat geval geen nieuw besluit nodig is.

Bron: onder meer ABRvS 31 augustus 2011, 201101471/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag: je besluit is vernietigd. Welke procedure moet je nieuwe besluit dan volgen?