Nieuws

Procedurele tip: wat te doen wanneer in beroep tegen een bestemmingsplan blijkt dat een onderzoek niet houdbaar is?

Verricht dan alsnog een (aanvullend) onderzoek. Dit extra werk kan in de beroepsfase lonend zijn.

Een vernietiging van het bestemmingsplan voorkom je er misschien niet mee, maar wel dat je een nieuw besluit moet nemen (met alle vertragingen van dien). De Afdeling kan immers de gevolgen van het vernietigde besluit in stand laten (artikel 8:72, derde lid Awb).

Dit speelt vooral wanneer een bestemmingsplan op formele gronden kan gaan sneuvelen. Verder is van belang dat na het nieuwe onderzoek een bestuurlijk wikken en wegen achterwege kan blijven.
Onder deze omstandigheden kan de zaak definitief door de rechter worden afgedaan.

Daarmee is de zaak dan feitelijk toch binnengehaald. Ook schept deze werkwijze van de Afdeling meteen duidelijkheid voor alle partijen. Hoe zuur dat voor bepaalde partijen ook mag zijn.

bron: ABRvS 2 maart 2011, BR 2011/106, noot

Frank HabrakenProcedurele tip: wat te doen wanneer in beroep tegen een bestemmingsplan blijkt dat een onderzoek niet houdbaar is?