Nieuws

Een huis gekocht met illegale bouwwerken? 5 (rechts)gevolgen op een rijtje.

1. Sinds 1 april 2007 is het niet alleen verboden illegaal een vergunningplichtig bouwwerk te bouwen, maar ook is het verboden dit bouwwerk te laten staan. Ook al heb je dit bouwwerk niet zelf gebouwd (toen geregeld in artikel 40, lid 1 onder 1 Woningwet. Nu geregeld in artikel 2.3a Wabo). Als je dus een huis koopt, bekijk dan ook of alle bouwwerken legaal zijn.
2. Uitgangspunt is dat wanneer je een huis vóór 1 april 2007 hebt gekocht, je nooit als overtreder kan worden aangemerkt. Tenzij je deze zelf (of in jouw opdracht) gebouwd hebt natuurlijk.
3. Maar let op: de wetgever had hiervoor al een uitzondering gemaakt. Indien je als rechtsopvolger ‘concrete aanwijzingen’ had dat er illegaal is gebouwd, dan gaat deze vlieger niet op (Kamerstukken II 2003/04, 29 392, nr. 3, p. 34-35). Als er bijvoorbeeld in een verkoopbrochure staat dat een dakkapel zonder vergunning is vergroot, dan ben je alsnog de klos (ABRvS 27 april 2011, BR 2011/105).
4. Bepalend is de datum van eigendomsverkrijging. Niet het moment van sluiten van de koopovereenkomst of een ander moment.
5. Ben je een rechtsopvolger van iemand die illegaal heeft gebouwd én overtreder van de bovenstaande spelregels, dan kun je dus een dwangsombeschikking verwachten (ABRvS 2 oktober 2008, BR 2009/15).

Bron: ABRvS 27 april 2011, BR 2011/105 (juli 2011)

Frank HabrakenEen huis gekocht met illegale bouwwerken? 5 (rechts)gevolgen op een rijtje.