Nieuws

Een bestemmingsplan dreigt te sneuvelen aan de geluidsnormen. Hoe waarborg je dan toch een goed woon- en leefklimaat?

– Wanneer de geluidsnormen van – zeg – een bakker op een nieuwe woning worden overschreden, stel dan niet alleen dat deze overschrijding wel met een aantal maatregelen wordt verholpen.
– Het treffen van (bijvoorbeeld) geluidbeperkende maatregelen moet in een bestemmingsplan zijn gewaarborgd (vaste jurisprudentie). Een bouwvergunning wordt immers niet aan milieunormen getoetst.
– Pas wanneer in het bestemmingsplan de geluidsnormen of bepaalde maatregelen in de regels zijn opgenomen, dan wordt de bouwvergunning hieraan getoetst. Op die wijze is het treffen van de maatregelen voldoende verzekerd.
– “O, maar dat doen we wel”, aldus de initiatiefnemer. Dat is te gemakkelijk. Mooi, die bereidheid, maar voor de Afdeling is dit volstrekt onvoldoende (ABRvS 22 december 2010, 201003178/1/R3).
– Zelfs een overeenkomst waarin partijen naar elkaar uitspreken dat die maatregelen echt worden uitgevoerd is te mager. Deze overeenkomst is immers alleen bindend voor de betrokken partijen (ABRvS 11 februari 2004, 200301673/1).
– Het treffen van maatregelen bij de bakkerij kan niet met een voorschrift in een bestemmingsplan worden afgedwongen. De bakker moet dan immers wel meewerken. Het realiseren van de bestemde woning is dan afhankelijk van een onzekere gebeurtenis (ABRvS 23 juli 2003, 200200248/1).

Bron: ABRvS 16 maart 2011, BR 2011/100

Frank HabrakenEen bestemmingsplan dreigt te sneuvelen aan de geluidsnormen. Hoe waarborg je dan toch een goed woon- en leefklimaat?