Nieuws

5 tips waar een begunstigingstermijn van een dwangsombeschikking aan moet voldoen.

1. Hoeveel tijd heeft een overtreder nodig om de overtreding ongedaan te maken? Dat is hét uitgangspunt (ABRvS 17 maart 2010, 200904625/1).
2. Je moet deze termijn wel zo kort mogelijk houden.
3. De termijn mag niet zo lang zijn dat het op gedogen gaat lijken (ABRvS 23 maart 2005, 200405659/1).
4. Niet interessant is of de overtreding al lang bekend is. Ook de bereidwilligheid van de overtreder is niet van belang voor het bepalen van de termijn (Vz. ABRvS 3 oktober 2007, 200706684/1).
5. Een ‘creatieve’ koppeling aan de termijn die nodig is om de overtreding te legaliseren wordt aan de Kneuterdijk niet gewaardeerd (ABRvS 23 juni 2010, 200908117/1).

De wet (artikel 5:32a, lid 2 Awb) zegt helemaal niks over de lengte van een begunstigingstermijn. Zoals je ziet heeft de rechtspraktijk dit dan maar beantwoord. Dat komt wel vaker voor.

Bron: Rechtbank Arnhem 31 mei 2011, LJN: BQ6707,
Tijdschrift voor Praktisch bestuursrecht, nr. 5, juli 2011

Frank Habraken5 tips waar een begunstigingstermijn van een dwangsombeschikking aan moet voldoen.