Nieuws

UMTS-masten bij woningen zijn nog steeds verantwoord. Het EVRM staat deze masten ook niet in de weg.

Vandaag is nog een keer bepaald dat het verantwoord is om UMTS-masten te plaatsen bij woningen (artikel 19 WRO-vrijstelling/bouwvergunning). Volgens de Gezondheidsraad kunnen mensen geen klachten krijgen van de UMTS-straling. Ook de deskundigheid en onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad staat niet ter discussie.

Soms kan gezondheidsschade leiden tot een succesvol beroep op het recht voor iedereen op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie (op artikel 8 lid 1 EVRM) (ABRvS 6 november 2002, 200101836/1). Maar het causale verband tussen de UMTS-straling en gezondheidsschade is (nog niet) aangetoond. Die vlieger gaat hier dus niet op.

Ook een beroep op het recht van eigendom (artikel 1 van het eerste Protocol bij het EVRM) is in deze zaken geen optie. Zo is het al twijfelachtig of de vrijstelling voor het bouwplan het recht op ongestoord genot van het eigendom aantast. En bovendien is het recht van eigendom niet onbeperkt. Het algemeen belang kan nog wel eens tot een andere belangenafweging leiden (ABRvS 24 maart 2004, 200305490/1).

Bron: ABRvS 24 augustus 2011, 201101494/1/H1

Frank HabrakenUMTS-masten bij woningen zijn nog steeds verantwoord. Het EVRM staat deze masten ook niet in de weg.