Nieuws

Procedurele tip: bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld? Ontevreden appellanten staan dan vaak eenvoudig buitenspel:

Bij een gewijzigde vaststelling van een bestemmingsplan ten opzichte van een ontwerpplan, is beroep tegen de gewijzigde plandelen alleen mogelijk als appellanten daardoor slechter af zijn.

Deze uitleg van artikel 6:13 Awb was onder de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening al bekend. Ook toen stond een appellant al met lege handen (lees: het beroep was niet-ontvankelijk), omdat door de wijziging de appellant niet in een nadeliger positie kwam te verkeren (ABRvS 26 september 2001, Gst. 2002, 7159,3).

Onder de ‘nieuwe’ Wet ruimtelijke ordening staan appellanten nu ook buitenspel, wanneer ze door het gewijzigde bestemmingsplan niet slechter af zijn.

Let wel: het mag duidelijk zijn dat service naar burgers voorop staat. Waar mogelijk is het daarom wel zo netjes om de appellanten die in beroep buiten boord zullen vallen (het is immers door de jurisprudentie zo bepaald) hierop voor te bereiden.

Bron: ABRvS 16 maart 2011, TBR 2011/121 (juli 2011)

Frank HabrakenProcedurele tip: bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld? Ontevreden appellanten staan dan vaak eenvoudig buitenspel: