Nieuws

Stukken vergeten bij de terinzagelegging van een bestemmingsplan? Hoe los je dit dan op?

De nachtmerrie van een planjurist. Je komt er achter dat je (bijvoorbeeld) een bodemonderzoek bent vergeten ter inzage te leggen. Normaal is dit ‘game over’. Je hebt immers de spelregels van een terinzagelegging niet nageleefd (art. 3:11 Awb).

Het laatste jaar strijken de bestuursrechters echter hun hand over hun hart. Dit gebrek wordt dan aangemerkt als een overtreding van een vormvoorschrift (art. 6:22 Awb).

Maar daar moet je wel het volgende voor doen:
• Stuur het bodemonderzoek in de loop van de procedure (natuurlijk zo snel mogelijk nadat je wakker bent geschrokken) alsnog naar de reclamanten.
• Geef deze reclamanten de kans om hierop te reageren. Hierdoor zijn deze reclamanten minder snel in hun belangen geschaad.
• Vat in de toelichting van het ontwerpplan uitgebreid en nauwkeurig het bodemonderzoek samen. De Raad van State neemt dan sneller aan dat andere belanghebbenden niet zijn benadeeld.

Bron: onder meer ABRvS 19 januari 2011, BR 2011/70, noot (mei 2011)

Frank HabrakenStukken vergeten bij de terinzagelegging van een bestemmingsplan? Hoe los je dit dan op?