Nieuws

Strengere koers Raad van State maakt belangenafweging bij handhaving een ‘eitje’

nauwelijks nog gehoor. Een beroep van diezelfde overtreder om alsjeblieft af te zien van handhaving is daarmee bijna een ‘mission impossible’. Voor B&W is het afwegen van belangen nu echter een ‘eitje’.

Snoeiharde plicht
Wanneer in strijd met een bestemmingsplan of bouwvergunning wordt gebouwd, dan bestaat er voor B&W een snoeiharde plicht tot handhaving. De Raad van State kent alleen genade wanneer er concreet zicht op legalisatie bestaat of handhaving niet in verhouding staat tot de belangen om te gedogen (bijzondere omstandigheden).

Bijzondere omstandigheden moeten héél bijzonder zijn
Zo oordeelt de Raad van State dat een afwijking van 4 m2 van de vergunde en ‘bestemde’ bouwoppervlakte van een bijgebouw geen ‘pietluttige’ overtreding is.
Verder was in het verleden de vraag of belangen van derden niet waren geschaad nog wel eens een afweging die gewicht in de strijd gooide. Dat is nu minder interessant. Pas wanneer een ‘algemeen belang tot handhaving’ ontbreekt, mogen B&W afzien van handhaven. De vraag is dan in welke situatie het algemeen belang tot handhaving (geheel) zou ontbreken?

Bron: onder meer ABRvS 23 februari 2011,
BR 2011/75, noot (mei 2011)

Frank HabrakenStrengere koers Raad van State maakt belangenafweging bij handhaving een ‘eitje’