Nieuws

Een bestemmingsplan voor een evenemententerrein? Maak dan ook een evenementenkalender van 10 jaar!

In een bestemmingsplan moet je voor een evenemententerrein niet alleen het maximaal toegestane aantal bezoekers per evenement en het aantal evenementen regelen, maar ook het soort evenementen.
Ruimtelijk relevant
Planregels kunnen alleen in een bestemmingsplan worden opgenomen wanneer zij vanuit een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk zijn (art. 3.1, lid 1 Wro). In een paar woorden: planregels moeten dus ‘ruimtelijk relevant’ zijn.
Zo mag je ook in een bestemmingsplan het maximum aantal kamerbewoners voor een pand bepalen. Omstandigheden als parkeerdruk en (geluid)overlast zijn immers ruimtelijk relevant (ABRvS 16 maart 2011, 201006022/1/R1).
Evenemententerreinen
Het was al bekend dat het vastleggen van het maximum aantal bezoekers per evenement in de planregels is toegestaan (ABRvS 5 januari 2011, 200904136/1/R3). Pinkpop heeft immers een andere impact in de omgeving dan een straatfeest op een zaterdagmiddag.
Nu gaat onze hoogste bestuursrechter nog een stapje verder. Een globale regeling in een bestemmingsplan voor een evenemententerrein is aan de Kneuterdijk niet meer te verkopen. De rechtszekerheid gebiedt duidelijkheid te bieden over de vraag welke milieugevolgen voor de omgeving van de evenementen kunnen optreden. Een verplicht nummertje dus.
Hoe je dat dan doet? Nou, door in de planregels de volgende zaken vast te leggen:

• het maximaal toegestane aantal bezoekers per evenement;
• het aantal evenementen;
• en het soort evenementen. Vergeet dan niet ook een evenementenkalender van 10 jaar (planperiode) te maken.
En nee, een poging om de Afdeling te overtuigen dat je dit alles ook al met de APV geregeld hebt, is heilloos. De Afdeling wijst de raad dan op zijn verantwoordelijkheid als bestemmingsplanwetgever.
Voordeel van deze verplichting voor gemeenten is wel dat een bestemmingsplan met deze regels gemakkelijk handhaafbaar is.

Bron: onder meer ABRvS 16 februari 2011,
TBR 2011/99, noot (juni 2011)

Frank HabrakenEen bestemmingsplan voor een evenemententerrein? Maak dan ook een evenementenkalender van 10 jaar!