Nieuws

Een mini-handleiding hoe je bouwwerken positief bestemt in een bestemmingsplan.

1. Is er in het verleden een bouwvergunning verleend voor een bouwwerk, bestem dit bouwwerk dan (volledig! ) positief. Reden is simpel: de rechtszekerheid (ABRvS 21 februari 2007, 200601037/1).
2. Heb je echter ‘nieuwe inzichten’, waardoor het bouwwerk niet meer rijmt met een goede ruimtelijke ordening? En weegt het belang van de nieuwe bestemming zwaarder dan de gevestigde rechten en belangen? Pas dan mag je bij uitzondering een vergund bouwwerk niet positief bestemmen ((ABRvS 22 september 2010, 200904547/1/R2, ABRvS 15 april 2011, 200902795/1/R3).
3. Vergeet de balkons (neerwaartse projectie) niet van een appartementencomplex wanneer gebouwen alleen binnen het bouwvlak mogelijk zijn (ABRvS 2 maart 2011, 201006421/1/R3). Dat geldt zelfs voor ‘bewegende bouwdelen’. Denk hierbij aan de rotorbladen van een windturbine (ABRvS 4 oktober 2006, 200510132/1).
4. Mocht je (onderdelen van) vergunde bouwwerken toch vergeten zijn, betoog dan niet dat deze bouwwerken onder het overgangsrecht vallen. Het overgangsrecht is immers gericht op de beëindiging van het bouwwerk, terwijl het positief bestemmen zich leent voor herhaalde toepassing.
5. Je kunt er echter voor kiezen dat aan- en uitbouwen niet binnen het bouwvlak hoeven te vallen (onder meer ABRvS 27 januari 2010, 200900036/1/R2). Met deze regeling is het geen probleem dat de balkons of rotorbladen buiten het bouwvlak vallen.
6. Dan nog het ondergronds bouwen. Als je in het bestemmingsplan niets regelt over ondergronds bouwen, dan gelden de bouwregels ook voor ondergrondse bouwwerken (ABRvS 28 februari 1996, Gst. 1996-7044, 6). Dit geldt ook voor het bouwvlak. Ondergrondse bouwwerken mogen deze grens dan niet overschrijden. Wil je dit wel, dan moet je dit in de regels specifiek opnemen. Vraag je met die keuze wel af of je ter plaatse toekomstige bouwmogelijkheden niet belemmerd. Hou ook rekening met kabels, leidingen en buizen.

Bron: onder meer ABRvS 2 maart 2011, TBR 2011/100, noot (juni 2011)

Frank HabrakenEen mini-handleiding hoe je bouwwerken positief bestemt in een bestemmingsplan.