Nieuws

Hoe ga je bij een bestemmingsplan om met zienswijzen per e-mail? Een negental tips:

1. Geef in de publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan aan of je openstaat voor zienswijzen per e-mail (art. 2:15, lid 1 Awb).
2. Als je geen zienswijzen per e-mail wil ontvangen, ga er dan niet te snel vanuit dat zienswijzen per e-mail niet meer mogelijk zijn. Een informatieavond over het bestemmingsplan kan zich immers lenen voor het indienen van mondelinge zienswijzen. Wanneer een mondelinge zienswijze per e-mail wordt bevestigd, dan moet deze zienswijze per e-mail toch behandeld worden (ABRvS 11 mei 2011, LJN BQ4065).
3. Ben dus op de informatieavond klip en klaar of de bezoekers op die avond een zienswijze kunnen indienen.
4. Sta je op die informatieavond open voor zienswijzen, maak dan een goed verslag (art. 3:17 Awb). Maak je geen verslag, dan sta je in beroep met lege handen en kun je niks weerleggen.
5. Slimmer is het om voor mondelinge zienswijzen een aparte afspraak te maken. Vergeet het verslag dan natuurlijk niet!
6. Als er toch een zienswijze per e-mail wordt ingediend (terwijl je niet hebt aangegeven dat dit kan), stuur dan zo snel mogelijk een weigering om dit bericht te aanvaarden (art. 2:15, lid 4 Awb). Het is dan wel wijs om een bevestiging van ontvangst te vragen.
7. Overigens staat het je vrij om het bericht toch te accepteren.
8. Wanneer je twijfelt of een e-mail ook een zienswijze is (en geef het voordeel van de twijfel), vraag aan de indiener dan om dit duidelijk uit te spreken.
9. Ben consequent! Niet de ene e-mail als zienswijze wel accepteren en de andere niet. Zeker als er nog geen algemene voorziening voor is en nadere eisen aan dergelijke e-mails zijn gesteld. De kans op fatale fouten is levensgroot.

Bron: onder meer ABRvS 11 mei 2011, JM 2011, 73, noot (18 juni 2011, afl. 6)

Frank HabrakenHoe ga je bij een bestemmingsplan om met zienswijzen per e-mail? Een negental tips: