Nieuws

Aerius berekening

Stikstof: wat nu?

Bouwprojecten worden stilgelegd, boeren leven in onzekere tijden en we mogen allemaal nog maar 100km/u op de snelweg rijden. Maar wat zijn de gevolgen voor u wanneer u bezig bent met een ruimtelijke ontwikkeling?

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is het noodzakelijk om bij nieuwe ontwikkelingen de invloed van een project op de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden in beeld te brengen.

Wij kunnen door middel van een berekening met de Aerius Calculator 2019 in beeld brengen wat de gevolgen zijn van het planvoornemen voor de stikstofdepositie. In deze berekening worden de effecten van de huidige en de nieuwe gebruiksfase evenals de aanlegfase (sloop en bouw) op omliggende Natura 2000-gebieden in beeld gebracht.

Neem contact op met Ordito en één van onze medewerkers helpt u graag hiermee verder.

Frank HabrakenAerius berekening