Diensten

 • Ruimtelijke plannen

  Zoekt u hulp bij het opstellen van ruimtelijke plannen? Wij zijn hierin gespecialiseerd.
  Van omgevingsvergunning, bestemmingsplan en veegplan tot stedenbouwkundig plan, structuurvisie en exploitatieplan.

 • Stedenbouwkundige plannen

  Wilt u weten wat de best passende ruimtelijke ontwikkeling van uw locatie is? Dat zoeken onze adviseurs tot op de bodem voor u uit. Met een scherpe blik, creativiteit én een nuchtere kijk op de wereld van de ruimtelijke ordening geven zij u helder inzicht.

 • Veegplannen

  Een ‘veegplan’ is een bestemmingsplan waarin ruimtelijke ontwikkelingen van verschillende initiatiefnemers binnen één plangebied worden gebundeld. In het bestemmingsplan kunnen tegelijkertijd omissies maar ook verleende afwijkingen op het vigerende bestemmingsplan worden verwerkt.

 • Aerius berekeningen

  Heeft u hulp nodig bij het maken van een berekening met de Aerius Calculator 2019?

 • Detachering/bemiddeling/outsourcing

  Heeft uw overheidsorganisatie tijdelijke behoefte aan extra personeel?

 • HR-oplossingen

  Wilt u advies over replacement? Of over andere HR-vraagstukken?

 • Overige diensten

  Zoekt u hulp in ruimtelijke ontwikkeling en ordening? Bijvoorbeeld bij bouwplantoetsing, risicoanalyses, planschade, grondzaken, beleidsimplementatie? Of wilt u een leerzame cursus of training volgen op uw vakgebied?

adminDiensten